OM OSS

Följ oss:

Email: design@multidesigners.eu

 Om Multidesigners Nordic AB

 

Distributör av Grenton Smarta Hem fastighetsautomation


Konstruktion av styrningar av värme, ventilation och andra funktioner för stora som små byggnader, alltid med WEB uppkoppling


Fokus på energibesparing i alla former, beräkningar av energibehov och energibesparing med hjälp av värmepumpar i olika utföranden.

.NYHETER


2019-12-09

Nu är det officiellt, företaget Green Distribution Nordic AB

är distributör av Sanden CO2 kyl och frysaggregat i Sverige, Finland och Danmark. Läs mer på green-nordic.eu

 

 

2019-10-21

NYA TELEFONNUMMER;

Smarta hem, Grent0n produkter; 106039012

Kyl&frys produkter; 0106039011

 


 

Nyhetsbrev Januari 2019

Grenton Smarta Hem är ett fullständigt fritt programmerbart system, som inte är bara för enkel styrning av belysning utan även för avancerad styrning av alla tänkbara elektriska system och apparater. Med Grenton produkter kan styrning utformas både för små lägenheter och villor till stora fastigheter. Styrning av värmesystem, kyla, värmepumpar, ventilation, golvvärme, radiatorer, belysning, garageportar, markiser och mycket mer, endast er fantasi sätter gränserna. Alltid med web-uppkoppling och styrning från PC, Android eller IOS produkter. APP för Android och IOS är gratis, och vid installation sker konfiguration som just du vill ha den.

 

Grenton kopplas upp antingen med trådbundna eller med trådlösa Z-wave moduler. Med Grenton Smart Panel kan du styra många funktioner från ett enda ställe. Grenton Smart Panel finns i färgerna vit eller svart. Smart Panel installeras i standard apparatdosor. Även Z-wave modulerna passar i vanliga apparatdosor, bakom brytare eller vägguttag.

 

Grenton APP är mer än en vanlig mobil APP.

Med Grenton Object Manager programmeras alla funktioner för just ditt system. Appen för ditt system konfigureras som just du vill ha utformningen. Exempelvis, en sida för värmesystemet, en sida för belysning, ledbelysning med färginställning eller dämpning av belysningen, en sida enbart för garageöppning med mera.

Grenton Object manager är ett lättanvänt gratis program för installatörer. Vi kommer under våren att starta utbildningar för installatörer och återförsäljare, kolla in senareför datum och orter nära dig.

Nyhetsbrev Februari 2019

Multidesigners Nordic AB har hjälpt POFAB i Avesta att energieffektivisera 4 st industribyggnader.
I alla byggnader installerades värmepumpar från Panasonic och smart styrning med FIDELIX FX-

Målet var att energibesparingen skulle bli ca 70%, vilket även har uppnåtts, efter första årets mätningar.

För byggnaden på totalt 7000m2 installerades 4 st Panasonic kommersiella värmepumpar, levererade av HVACS AB med fjärrvärme som stöttning vid riktigt kallt väder. Hittils under 2018-2019 har inte fjärrvärme behov aktiverats överhuvudtaget trots utetemperaturer på under -20C. I denna byggnad styrs även ventilationen med varvtalsstyrda fläktar och roterande värmeväxlare. Ventilationen styrs med koldioxidgivare för att inte överventilera den stora byggnaden.

För byggnaden på 2800m2 installerades även 4 st värmepumpar från HVACS, men mindre effekt. I den byggnaden finns även ett gym, med en VRF 3-rörs värmepump från Panasonic. Denna värmepumpsanläggning ger rätt klimat i gymmet, med kylning året runt, samtidigt som värmen från värmepumpen producerar varmvatten med den speciella tanklösningen från PolarenergiAS, i stället för att som i vanliga kylapplikationer blåsas ut med fläkten på utedelen. Med andra ord, kunderna på gymmet producerar själva sitt varmvatten med den energi dom använder i sina gym-pass. I denna byggnad styrs även ventilationen med CO2-givare för att alltid ha bra syretillgång till gymmet. Ingen fjärrvärme ansluten till byggnaden.

För två mindre byggnader på ca 1000m2 används samma styrkoncept med 2 st värmepumpar i kaskad, inget tillskott behövs.Med Fidelix FX-moduler programmerade av Multidesigners har ägaren full kontroll över sina anläggningar som är web-uppkopplade för effektiv övervakning. Styrning av värmepumparna med 0-10V i kaskad med COP optimerad drift gör att alla värmepumpar alltid strävar till att fungera med optimal verkningsgrad. Antalet värmepumpar i drift styrs av framledningstemperaturen till fastigheten. 


Copyright Multidesigenrs Nordic AB@ All Rights Reserved

2019